Türkçe | English
Makaslı Platform
MADE IN TURKEY
MAKASLI PLATFORM ÜRETİR
Personel Yukseltici Sertifikalarımız

Yönetimden Mesajlar

Değerli Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Hepimiz, 2008-2009 yılını dünyayı derinden sarsan ekonomik dalgalanmalar ve olağandışı makro ekonomik koşullarla hatırlayacağız. ABD'de başlayan, gelişmiş ekonomilerde yayılan ve gelişmekte olan ülkelere de sirayet eden kriz, dünyadaki dengelerin değiştiğini, ekonomik ve siyasal sistemlerin sorgulandığı gösterdi; piyasaların işleyişinde, düzenlenmesinde ve denetlenmesinde var olan bazı ciddi sorunları ortaya çıkarttı. Güven zedelendi. Ekonomik aktiviteler yavaşladı. Başta ABD olmak üzere pek çok ülke ve Türkiye’ kendi ekonomilerini ve sanayilerini destekleyecek önlemler almaya başladı. Piyasalardaki belirsizlikler krizin yönünü, süresini tahmin etmeyi neredeyse imkânsız hale getirdi. Doğal olarak ülkemiz ile birlikte Makaslı Personel yükseltici platform sektörümüzde bu kriz ortamından ciddi oranda etkilenmiştir

2009 -2010, makro ve mikro risklerin eşzamanlı olarak yaşandığı ve gelişmelerin takip edilerek risk yönetiminin etkin biçimde yapılmasını gerektiren bir yıl olacak. Bunu yaparken, geleceğin başarıyla inşa edilebilmesi için fırsatların kollanmasının da sürdürmek gerekecek. Ülkemizde ekonominin ülke gündeminin birinci sırasına yükselmesi, küresel plandaki önlemlerin dünya ekonomisindeki daralmayı durdurması ile sonbahar aylarından itibaren bir toparlanma sürecine girmeyi bekleyebiliriz. 2010 itibari ile ise, her şey yolunda giderse, tüketici güvenini tam anlamıyla tesis ederek yeniden büyüme trendi içerisine girilmesi ümit edilmektedir.

Bugün, Gürganlift Makaslı Platform olarak, stratejik ve vizyonel yaklaşımımız sayesinde kurumsal, mali ve operasyonel gücümüz ile bu dönemi başarı ile aşabilecek tüm niteliklere sahibiz. 2008–2009 yıllarındaki olumsuzluklara rağmen, başarılı finansal sonuçlarımız, Hidrolik Makaslı Yükseltici Platform faaliyet alanlarındaki pazar liderliğimiz ve her yıl koyduğumuz büyüme hedeflerini gerçekleştirmemiz, bunun önemli bir göstergesidir.

DSG-ARMADA MAKİNA Sirketimiz, bugüne kadar geleceğe yatırım yapan vizyonunu kaybetmeden, doğru stratejik değerlendirmeler ve etkin risk yönetimi ile verimliliğini ve karlılığını korumayı başarmıştır; bunu yalnızca kurumsal değil, ulusal bir sorumluluk olarak görmüştür.

Bu bilinçle, önümüzde yıllarda yaptığımız yatırımlarla ülke ekonomimize azami ölçüde değer katmaya, yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da güçlü ve öncü makaslı platform üretim sektörü lideri olarak sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.

Korkmayalım alalım, satalım çalışalım, üretelim. Krizden çıkmaya yardımcı olalım,
GÜRGANLİFT Hidrolik Makaslı Yükseltici Platform Üeticisi.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

en ucuz uygun antalya transferi